KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
KHÁCH HÀNG SME
LÃI SUẤT CN
LÃI SUẤT DN
TỶ GIÁ, NGOẠI HỐI
Kì hạn
TIỀN GỬI VNDTrả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI VNDTrả lãi hàng tháng (%/năm)
7 Ngày
0.2
0.2
14 Ngày
0.2
0.2
21 Ngày
0.2
0.2
1 Tháng
3.9
3.9
2 Tháng
3.9
3.9
3 Tháng
3.9
3.9
6 Tháng
5.4
5.4
9 Tháng
5.4
5.4
Xem thông tin chi tiết
Item 1 of 5